Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas rastlín

Vysvetlivky

hlaváčik letný Adonis aestivalis

Detail druhu

Skupina biotopov

 • nelesné

Kvitnutie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Stupeň ohrozenia:

 • Ikona - takmer ohrozený
Ilustrácia hlaváčika letného (Adonis aestivalis)

Čeľaď: iskerníkovité (Ranunculaceae)

Rastie zriedka na úhoroch, v burinových porastoch polí, zvyškoch maloplošných viníc, v nížinách až podhorských oblastiach so suchými vápnitými pôdami, na sprašiach.

V SR sa vyskytuje v panónskej oblasti, zriedka i v karpatskej oblasti.

Liečivá rastlina, v minulosti používaná pri srdcovej slabosti a srdcových ťažkostiach.

Fotografia - hlaváčik letný

20-50 cm vysoká jednoročná bylina; priama, holá a ryhovaná stonka, v hornej časti krátko rozkonárená; 3-4 krát perovito strihané listy na mnoho čiarkovitých segmentov, dolné krátko stopkaté, horné sú sediace; drobnejšie (1-3 cm) tehlovočervené až žltočervené kvety, na báze korunných lupienkov s čiernou škvrnou, jednotlivé, pravidelné, obojpohlavné, s dlhými stopkami, 5 holých svetlozelených kališných lístkov, 5-20 korunných lupienkov; plodmi sú jednosemenné zobáčikovité nažky.

Fotografia hlaváčika letného (Adonis aestivalis)

podobný druh: hlaváčik plamenný (A. flammea) - stonku má pri zemi mäkko plstnato chlpaté, kališné lístky sú zvonka chlpaté, nažka na spodnej strane s výrazným zubom, bočne pod vrcholom zahnutý zobáčik);

Hegi G. (1908-1931): Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. 13 volumes; J. F. Lehmanns Verlag, München

http://foroantiguo.infojardin.com/

http://www.funghiitaliani.it/