Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas rastlín

Vysvetlivky

jazýčkovec východný Himantoglossum caprinum

Detail druhu

Skupina biotopov

 • lesné

Kvitnutie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Ochrana:

 • Ikona - Bernský dohovor
 • Ikona - Natura 2000
 • Ikona - Lokálne zákony a vyhlášky
 • Ikona - Cites

Stupeň ohrozenia:

 • Ikona - kriticky ohrozený
Ilustrácia jazýčkovca východného

Čeľaď: vstavačovité (Orchidaceae)

Rastie v rovnakých biotopoch ako H. adriaticum (v nížinách až pahorkatinách na suchých vápenatých pôdach vo svetlých lesoch, krovinatých stráňach, lesostepiach a okrajoch lesov);

U nás sa vyskytuje veľmi vzácne v málopočetných populáciách v Malých Karpatoch, Podunajskej nížine, Považskom Inovci a Tríbči.

Fotografia jazýčkovca východného

do 100 cm vysoká byľ, listy široké 2-3 cm a dlhé do 17 cm; súkvetie hustejšie (až 50 kvetov), stredný lalok pysku do 9 cm dlhý, na konci hlboko rozoklaný, bočné laloky 1-3 cm, ostroha dlhá 5-6,5 (až 13) mm.

Hegi G. (1908-1931): Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. 13 volumes; J. F. Lehmanns Verlag, München