Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas rastlín

Vysvetlivky

korunkovka strakatá Fritillaria meleagris

Detail druhu

Skupina biotopov

 • nelesné

Kvitnutie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Ochrana:

 • Ikona - Lokálne zákony a vyhlášky

Stupeň ohrozenia:

 • Ikona - kriticky ohrozený
Ilustrácia druhu korunkovka strakatá

Čeľaď: ľaliovité (Liliaceae)

Rastie na slatinách, močaristých a často zaplavovaných lúkach s vysokou hladinou spodnej vody, v údoliach riek, pozdĺž priekop so stojacou vodou, v okolí melioračných kanálov, zriedka aj v lužných (brestovo-dubových) lesoch, obľubuje mokré a na živiny bohaté pôdy.

Zriedkavý druh, na niektorých stanovištiach sa však vyskytuje vo veľkom počte, v SR sa vyskytuje vzácne na viacerých lokalitách, predovšetkým vo Východoslovenskej rovine (Vojany, Sobrance, Drahňov, Veľké a Malé Raškovce) a v okolí Vihorlatu (Jovsa, Zatín), ďalšie lokality sa nachádzajú na strednom Slovensku v povodiach riek Ipeľ a Slatina.

Zaujímavosť: veľmi citlivo reaguje na odvodňovanie a hnojenie stanovíšť, preto je už na mnohých pôvodných stanovištiach vyhynutá, avšak dokáže sa usídliť aj na miestach, kde sa pôvodne nevyskytovala; je z nej vyšľachtených viacero odrôd; všetky časti rastliny sú jedovaté; po odkvitnutí rýchlo vädne.

Fotografia druhu korunkovka strakatá

trváca rastlina vysoká 15-40 cm; guľatá, cca 1 cm veľká cibuľka, je z dvoch vnútorných mäsitých šupín obalených niekoľkými hnedastými kožovitými šupinkami; byľ je holá, priama, nerozkonárená, s riedkym olistením, je sivozelená až hnedastá, na vrchole oblúkovito ohnutá; listy striedavé v počte 4-5, čiarkovito žliabkovité, pošvaté, mierne dužinaté, sivozelené, v dolnej časti väčšie, smerom nahor sa zmenšujú; kvet veľký (spravidla jeden, veľmi zriedkavo aj dva, do 4 cm), zvončekovitý, ovisnutý, nevoňavý, vyrastá na konci byle, korunné lupienky, červenofialové, šachovnicovo strakaté so svetlofialovými a tmavofialovými, príp. až hnedastými políčkami, zriedkavejšie biele; plodom je podlhovastá, tupo hranatá tobolka s krídlatými ploskými semenami.

Ddruh sa ťažko dá pomýliť s iným druhom.

Hegi G. (1908-1931): Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. 13 volumes; J. F. Lehmanns Verlag, München