Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas rastlín

Vysvetlivky

kotvica plávajúca Trapa natans

Detail druhu

Skupina biotopov

 • vodné

Kvitnutie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Stupeň ohrozenia:

 • Ikona - zraniteľný
Ilustrácia druhu kotvica plávajúca

Čeľaď: kotvicovité (Trapaceae)

Treťohorný relikt; rastie ojedinele alebo pospolito v stojatých alebo mierne tečúcich, v lete prehrievaných, prirodzených i umelých vodných nádržiach (jazerá, mŕtve ramená riek, zátoky, rybníky - s optimálnou hĺbkou 1-2 m) s bahnitým, humusovitým dnom bohatým na živiny, no chudobným na vápnik, dobre znáša rybnikárske obhospodarovanie; kvitnutie a dozrievanie plodov si vyžaduje teplotu vody nad 20 °C;

V SR sa vyskytuje len v obvode Panónskej flóry - na Záhorskej, Podunajskej a Východoslovenskej nížine v mŕtvych ramenách Dunaja, v povodí Ipľa, Bodrogu a Latorice;

Je celosvetovo rozšírená, pestovaná aj ako okrasná rastlina v záhradných jazier­kach; v Európe sa v minulosti pestovala pre škrobovité jedlé semená a používala ako krmivo pre vodné vtáctvo.

plávajúca jednoročná vodná bylina; byľ je tenká, 50-200 cm dlhá, väčšinou opakovane rozkonárená; dolné listy ponorené, protistojné, čiarkovité, skoro opadávajúce; horné v hustých vrcholových ružiciach (v priemere 15-50 cm veľkých), plávajúce, čepeľ kosoštvorcovitá až okrúhla s klinovitou celistvou bázou, na líci lysá, tmavozelená, často čiastočne alebo celá červenkastá, na rube a na žilách hnedo chlpatá, horný okraj nerovnako hrubo pílkovito zúbkatý, stopky väčšinou holé, uprostred vretenovito nafúknuté; kvety sú biele, 4-početné, vyrastajú jednotlivo z pazúch listov, kališné lístky také dlhé, príp. o málo kratšie ako lupienky, stopky kvetov sú drsno chlpaté; plodom je do 2 cm veľký rohatý oriešok s tvrdými, tŕnitými výbežkami, ktorými sa uchytáva napríklad na perí vod­ných vtákov, horná časť plodu je ryhovaná, ramená rohov trojuholníkové a náhle zúžené do ostňa, pozdĺžne rebrá sú vystúpavé;

Ide o veľmi premenlivý druh či v tvare listov, ako aj v tvare plodov; je však tak charakteristický, že zámena je nepravdepodobná;

Použité zdroje

Hegi G. (1908-1931): Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. 13 volumes; J. F. Lehmanns Verlag, München