Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas rastlín

Vysvetlivky

kúkoľ poľný Agrostemma githago

Detail druhu

Skupina biotopov

 • nelesné

Kvitnutie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Stupeň ohrozenia:

 • Ikona - kriticky ohrozený
Ilustrácia druhu kúkoľ poľný

Čeľaď: silenkovité (Caryophyllaceae)

Rastie od nížin po horské ob­lasti, ide o typický druh viazaný na obilné polia (najmä ražné, ovsené), zriedkavo rastie aj na úhoroch a medziach, rumoviskách, obľubuje výživné hlinité pôdy.

V SR v minulosti bežná a veľmi hojná burina, dnes sa vyskytuje len zriedkavo a prechodne, najmä v oblastiach kopaničiarskeho osídlenia, od 30-tych rokov mi­nulého storočia výrazne ustupuje.

Fotografia druhu kúkoľ poľný

jednoročná alebo ozimná bylina vysoká 15-100 cm; stonka priama, jednoduchá alebo rozvetvená, chlpatá (druh pomerne variabilný vo veľkosti a stupni vetvenia byle); listy protistojné, čiarkovito kopijovité, po­kryté dlhými chlpmi, dolné tupé, horné končisté; kvety do 4 cm široké, jednot­livé alebo v chudobnej vidlici, 5-početné, dlho stopkaté, kalich 10-žilový s dlhými kopijovitými cípmi presahujúcimi korunu, korunné lupienky fialovo červené, obrátene vaj­covité až klinovité, na báze s fia­lovými prúžkami; plodom sú vajcovité, príp. elipsovité tobolky.

Hegi G. (1908-1931): Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. 13 volumes; J. F. Lehmanns Verlag, München

http://www.bruehlmeier.info/