Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas rastlín

Vysvetlivky

mečík močiarny Gladiolus palustris

Detail druhu

Skupina biotopov

 • nelesné

Kvitnutie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Ochrana:

 • Ikona - Natura 2000
 • Ikona - Lokálne zákony a vyhlášky

Stupeň ohrozenia:

 • Ikona - kriticky ohrozený
Ilustrácia druhu mečík močiarny

Čeľaď: kosatcovité (Iridaceae)

Rastie na vlhkých až slatinných lúkach a lužných palúkach od nížin až po horský vegetačný stupeň, na vápnitých, mierne humóznych a na živiny chudobnejších pôdach. V súčasnosti sa u nás vyskytuje len na dvoch lokalitách na Záhorskej nížine.

Fotografia druhu mečík močiarny

30-60 cm vysoká trváca bylina; podzemná hľuza so šupinami rozpadajúcimi sa na sieťku; priama byľ; listy úzko až čiarkovito kopijovité, najspodnejší list je zašpicatený, široký 4-10 mm; súkvetie riedke a jednostranné (nesie 3-7 kvetov), kvety súmerné, červeno fialové okvetie takmer dvojpyskové so vzpriamenými cípmi a málo zakrivenou rúrkou, spodné okvetné lístky s viditeľnými bielymi škvrnami; plodom sú tobolky, na vrchole zaoblené.

podobný s G.imbricatus