Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas rastlín

Vysvetlivky

modruška pošvatá Limodorum abortivum

Detail druhu

Skupina biotopov

 • lesné

Kvitnutie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Ochrana:

 • Ikona - Lokálne zákony a vyhlášky

Stupeň ohrozenia:

 • Ikona - ohrozený
Ilustrácia druhu modruška pošvatá

Čeľaď: vstavačovité (Orchidaceae)

Nezelená saprofytická orchidea, celkom závislá na mykorhize, za nepriaznivých podmienok môže vykvitnúť pod zemou.

Rastie v svetlých listnatých lesoch, kroviskách, lesostepiach, menej často na lúkach, najmä na vápencoch, ale aj na andezitoch, v ní­žinách, pahorkatinách do podhoria.

V SR sa vyskytuje roztrúsene v teplejších oblastiach, na sever po Banskú Bystricu, areál siaha od Malých a Bielych Karpát cez Strážovské a Štiavnické vrchy, Vepor až do Slovenského krasu a stredného Pohornádia.

Fotografia druhu modruška pošvatá

trváca nezelená orchidea vysoká 20-90 cm; byľ mohutná, priama, lysá, fialovkastá, príp. zelenkasto tmavšie fialová; listy re­dukované na šupiny a pritisnuté k byli, sú celkom objí­majúce, krátke, kopijovité, sivasté až fialovkasté; listene sú fialové, rovnako dlhé alebo dlhšie ako kvety; súkvetie je riedky klas dlhý do 30 cm, zložený zo 6-20 veľkých modrofialových kvetov, sú vzpriamené a niekedy málo otvorené, okvetné lístky zväčša k sebe sklonené, niekedy široko odstávajúce, dlhé 16-25 mm, horný prikrýva stĺpik, vnútorné okvetné lístky o tro­chu kratšie a užšie ako vonkajšie, pysk je kratší, svetlofialový s tmavofialovými až modrými žilkami vo vnútri, dlhý 10-15 mm, široký 7-12 mm, na okrajoch ohnutý nahor, je pripojený pohyblivo, ostroha je tenká, valcovitá, dlhá ako semenník a smerujúca nadol; plodom sú tobolky.

Druh je variabilný vo farbe kvetov (od bledo modrých až po ružovo červeno fialovkasté), výnimočne aj albinotické rastliny; možnosť jeho zámeny je nepravdepo­dobná.

Hegi G. (1908-1931): Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. 13 volumes; J. F. Lehmanns Verlag, München

http://www.naturamediterraneo.com/