Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas rastlín

Vysvetlivky

prvosienka pomúčená Primula farinosa

Detail druhu

Skupina biotopov

 • nelesné, vodné

Kvitnutie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Ochrana:

 • Ikona - Lokálne zákony a vyhlášky

Stupeň ohrozenia:

 • Ikona - ohrozený
Ilustrácia druhu prvosienka pomúčená

Čeľaď: prvosienkovité (Primulaceae)

Rastie na nížinných rašeliniskách, vlhkých a zamokrených lúkach, kamenistých pa­sienkoch, prameniskách; obľubuje vlhké a vápenaté pôdy, od nížin, prevažne však od podhorského až po alpínsky stupeň.

V SR sa vyskytuje v oblasti Karpát.

Druh sa do Európy prav­depodobne dostal počas poslednej ľadovej doby z Ázie.

Fotografia druhu prvosienka pomúčená

trváca rastlina vysoká 5-30 cm; stonka - stvol je priamy, pomúčený; listy sú v prízemnej ružici, úzko vajcovité, s takmer celistvým okrajom, podvinuté, na líci holé a tmavozelené, na rube bielo, resp. belavo pomúčené, vrúbkované, slabo vráskované; kvety vyrastajú v mnohokvetom jednostrannom vzpriamenom okolíku, nevoňajú, kalich je valcovitý, korunová rúrka je rovnako dlhá, príp. o málo dlhšia než kalich, jej ústie je žlté, koruny sú purpurovoružové, zriedkavo belavé; plodom je tobolka.

Prvosienka - posol jari  (RNDr. Elena Martincová)

Hegi G. (1908-1931): Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. 13 volumes; J. F. Lehmanns Verlag, München