Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas rastlín

Vysvetlivky

rosička okrúhlolistá Drosera rotundifolia

Detail druhu

Skupina biotopov

 • vodné

Kvitnutie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Stupeň ohrozenia:

 • Ikona - ohrozený
Ilustrácia druhu rosička okrúhlolistá

Čeľaď: rosičkovité (Droseraceae)

Ide o fakultatívny insektivor; rastie na vrchoviskách, rašeliniskách a vresoviskách, zväčša v porastoch rašelinníka, na stanovišti prevažne v bohatých porastoch; obľubuje kyslé, vlhké a na živiny chudobné rašelinové i piesčité pôdy, najhojnejšie od horského po alpínsky stupeň, vzácne i v nížinách.

V SR sa vyskytuje okrem najteplejších oblastí roz­trúsene po celom území, najpočetnejšie v okresoch s výskytom rašelinísk.

Prastará liečivá rastlina; nezvyčajnevyzerajúce listy slúžia na chytanie drobných živočíchov na dopĺňanie zásobovania rastliny organickými zlúčeninami dusíka.

Fotografia druhu rosička okrúhlolistá

trváca mäsožravá rastlina vysoká 4-20 cm, s nepatrnými tenkými zväzkovitými koreňmi; stonka - stvol je tenký, vysoký 10 -20 cm, červenohnedý; listy sú dlhostopkaté, stopka je tenká a 10-30 cm dlhá, sú usporiadané v prízemnej ruži­ci, čepele sú okrúhle až eliptické, v priemere 5-10 mm, zelenkasté až tma­vočervené, na rube holé a na líci pokryté dlhostopkatými červenohnedými žľaznatými chlpmi - tentákulami (vylučujú enzým, ktorý rozkladá drobný hmyz), na vrchole s lepkavými kvapôčkami, mladé listy sú stočené špirálovito dovnútra; kvety sú drobné, 3-7 mm široké, biele, rastú na 4-7krát dlhšom stvole než listy, vyrasta­jú v málokvetom visiacom strapci, naraz sa otvára len 1 kvet; kalich je 3,5-4 mm dlhý, rúrkovito zvonkovitý, lupienkov má 5, sú 4-6 mm dlhé, biele, úzko vajcovité, dlhšie ako kalich, tyčiniek je 5, s bielymi peľnicami; plodom je 5-6,5 mm dlhá, sieťkovaná, obrátene vajcovitá tobolka, semeno je 5 mm dlhé, vretenovité, gaštanovohnedé až hrdzavohnedé.

Hegi G. (1908-1931): Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. 13 volumes; J. F. Lehmanns Verlag, München