Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas rastlín

Vysvetlivky

vrbica vŕbolistá Lythrum salicaria

Detail druhu

Skupina biotopov

 • lesné, nelesné, vodné

Kvitnutie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
Ilustrácia vrbice vŕbolistej

Čeľaď: vrbicovité (Lythraceae)

Rastie na vlhkých, slnečných až polotiennych stanovištiach, v trstinových porastoch na moča­ristých alebo čiastočne zaplavovaných miestach, na brehoch tečúcich a sto­jatých vôd, mokrých lukách, v ostricových porastoch, na slatinách, priekopách, v pobrežných vrbinách a na štrkoviskách, aj po poklese hladiny spodnej vody pretrváva dlho na stanovišti; obľubuje mokré ťažké, skôr kyslé a trocha dusíkaté pôdy, predovšetkým v nízkych polohách, až po dolnú časť horského stupňa;

V SR sa vyskytuje na vhodných ekotopoch roztrúsene až hojne na celom území;

Ponorené výhonky obsahujú dýchacie pletivo (aerenchým). Opeľovačmi sú predo­všetkým pestrice, ale aj motýle a včely;

Mladé listy a výhonky sa dajú použiť ako zelenina a kvety je možné použiť na farbenie cukrárskych výrobkov; v ľudovom liečiteľstve sa používala na zastavenie krvácania (účinok trieslovín).

Fotografia vrbice vŕbolistej

trváca rastlina vysoká 50-150 cm, so zvislým hrubým drevnatým podzemkom; stonka je priama, štvorhranná a jednoduchá alebo na báze rozkonárená, krátko chlpatá, zriedkavejšie bielo vlnatá až plstnatá; listy kopijovité, končisté, dolné sú sediace, krížmo protistojné alebo v praslenoch po tri, horné viac-menej striedavé, na báze zaokrúhlené, príp. srdcovité, 5-12 cm dlhé a 2-2,5 cm široké, celistvookrajové až jemne pilkovité, skoro lysé až na výrazne vyniknutej žilnatine na rube krátko chlpaté; súkvetie je hustý praslenovitý strapec, resp. klas zložený z 2-6-kvetých vidlanov, z pazúch listeňov, je purpurovočervený, kvety sú pravidelné, šesťpočetné, s 2 drobnými opadavými listencami; kvetná čiaška je rúrkovitá, s 12 vyniknutými páperistými až srstnatými žilami; kalich so 6 široko trojuholníkovitými, 2-3 mm dlhými lysými lístkami a rovnakým počtom šidlovitých, 2-krát dlhších vmedzerených vonkajších lístkov, korunných lupienkov je 6, sú 8-12 mm dlhé, modrastofialové, ružovofialové, červen­kasté alebo zriedkavo biele; plodom je tobolka, uzatvorená v čiaške, semená sú cca 1 mm dlhé a sivohnedé;

Možnosť zámeny je pri tomto druhu vylúčená; ide o veľmi premenlivý druh s takmer kozmopolitným rozšíre­ním, ktorý v rámci svojho areálu vytvára veľa typov, vzájomne pospájaných mnohými prechodmi.


Hegi G. (1908-1931): Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. 13 volumes; J. F. Lehmanns Verlag, München