Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas rastlín

Vysvetlivky

vstavač obyčajný Orchis morio

Detail druhu

Skupina biotopov

 • nelesné

Kvitnutie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Ochrana:

 • Ikona - Lokálne zákony a vyhlášky
 • Ikona - Cites

Stupeň ohrozenia:

 • Ikona - zraniteľný
Ilustrácia vstavača obyčajného

Čeľaď: vstavačovité (Orchidaceae)

Rastie na mezofilných nehnojených trávnatých porastoch, lúkach a pasienkoch, krovinatých stráňach, na vápnitých i kyslých pôdach bohatých na živiny, od nížin až po horské pásmo.

V SR sa vyskytuje roztrúsene na celom území.

Detailná ilustrácia vstavača obyčajného

Trváca, 8-40 cm vysoká orchidea; s dvoma (párovými) hľuzami v ze­mi: mladá a stará - minuloročná, z ktorej sa rastlina vyživuje; byľ hranatá, priama, svetlozelená, vyššie bezlistá; má 4-7 modravo sivozelených kopijovitých listov v prízemnej ružici, byľové listy sú malé, pošvaté; súkvetie je málokveté, vajcovitý až krátko valcovitý riedky klas (až do 13 cm), so 4-25 kvetmi, 5 okvetných lístkov je zvonku purpurovofialových, vnútri zeleno žilkované, sklonené do prilby, pysk je purpurový s tmavými škvrnami, s valcovitou, rovnovážne odstávajúcou ostrohou, trojlaločný, širší ako dlhý, stredný lalok dlhší ako bočné, naznačene dvojdielny; plodom sú tobolky.

Hegi G. (1908-1931): Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. 13 volumes; J. F. Lehmanns Verlag, München

http://www.waldwissen.net/