Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Atlas rastlín

Vysvetlivky

vstavačovec bazový Dactylorhiza sambucina

Detail druhu

Skupina biotopov

 • lesné, nelesné

Kvitnutie

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Ochrana:

 • Ikona - Lokálne zákony a vyhlášky
 • Ikona - Cites

Stupeň ohrozenia:

 • Ikona - zraniteľný
Ilustrácia vstavačovca bazového

Čeľaď: vstavačovité (Orchidaceae)

Rastie na podhorských a horských kosných lúkach, pastvinách, v krovinách, svetlých listnatých lesoch, na lesných okrajoch, od pahorkatiny (vzácne už od nížin) do horského stupňa, s ťažiskom výskytu v podhorí.

V SR sa vyskytuje roztrúsene od Malých a Bie­lych Karpát cez Strážovskú hor­natinu až k Nízkym Poloninám, hojnejšia je v severnej časti územia.

Ide o najskôr kvitnúci vstavačovec, žlto a čer­veno kvitnúce formy sa navzájom krížia, pričom vznikajú mäsovoružovo sfarbené jedince.

Fotografia vstavačovca bazového

trváca územčistá orchidea, nízka, 10-20(-45) cm; byľ je lysá, plná, bledozele­ná, olistená; má 4-7 bledo zelených neškvrnitých listov, dlhé 5-12 cm a široké 1-3 cm, dolné sú kopijovité, horné čiarkovito kopijovité; listene sú zelené, kopijovité, dolné dlhšie, horné väčšinou kratšie ako kvety; súkvetie je krátky, hustejší klas, vajcovitý, neskôr až valcovitý; kvety stredne veľké, žlté, príp. purpurové, jemne bazovo voňajúce, 3 vonkajšie okvet­né lístky vajcovité, tupé, 2 vnútorné o niečo kratšie, k sebe sklonené, pysk plochý, jemne chlpatý, dlhý asi 8-10 mm, takmer okrúhly alebo zreteľne trojlaločný, na báze žltý s červenými bod­kami, je sklonený nadol, ostroha je hrubá, valcovito kužeľovitá, široká 3 mm, nadol ohnutá, rovnobežná so semenníkom; plodom sú tobol­ky.

Druh je variabilný vo výške rastliny a intenzite sfarbenia kvetov.

Od ostatných u nás rastúcich druhov sa odlišuje hrubou a nadol ohnutou ostrohou a bázou pys­ku, ktorá je vždy výrazne žltá.

Hegi G. (1908-1931): Illustrierte Flora von Mittel-Europa. Mit besonderer Berücksichtigung von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. 13 volumes; J. F. Lehmanns Verlag, München