Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Blíži sa vrchol jarnej migrácie vtákov

Rubrika: Poradňa 30. 3. 2012 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Blíži sa vrchol jarnej migrácie vtákov

Týždne na prelome marca a apríla (3.a 4. týždeň marca a 1. a 2. týždeň apríla) sa pokladajú za obdobie, kedy sa sťahujú najväčšie počty sťahovavých druhov zo zimovísk na hniezdiská.

Ako je známe sťahovanie vtákov zo zimovísk prebieha na Slovensku od marca do mája. Ale práve týždne na prelome marca a apríla (3.a 4. týždeň marca a 1. a 2. týždeň apríla) sa pokladajú za obdobie, kedy sa sťahujú najväčšie počty sťahovavých druhov zo zimovísk na hniezdiská.  V týchto dňoch sa môžeme na tých istých miestach každý deň stretnúť s novými druhmi, ktoré tu predchádzajúci deň neboli. Dokonca na vodných plochách rybníkov, nádrží a mokradí sa druhová skladba vtáctva môže zmeniť aj v priebehu jednej hodiny. Stačí doslova prílet kŕdľa jedného druhu a situácia sa výrazne zmení.

Fotografia jarnej migrácie vtákovHusy bieločelé, kačice hvízdavé, kačice chrapľavé počas jarnej migrácie

Ako príklad môžeme uviesť situáciu na jednej mokradi pri obci Koš v okrese Prievidza počas soboty 17. marca. Táto mokraď s plochou okolo 1 hektára mala dopoludnia 17. marca 2012 na vodnej ploche týchto 67 návštevníkov: 40 kačíc chrapľavých (Anas qurquedula), 22 kačíc chrapkavých (Anas crecca), 4 cíbikov chochlatých (Vanellus vanellus) a 1 kalužiaka perlavého (Tringa ochropus).

Za slnečného počasia som stál v tieni stromu, s ďalekohľadom na očiach, a zrazu sa "zamračilo" - slnko prestalo žiariť ako celé dopoludnie. Ale tušil som, že to nebude oblakmi a že by bolo chybou sa pohnúť alebo obzrieť. Potvrdil mi to obraz v mojom ďalekohľade v ďalších sekundách. Na pobreží tejto mokrade pristál kŕdeľ 150-tich cíbikov chochlatých a vzápätí sa k nim pridal kŕdeľ 500 škorcov a spoločne hľadali potravu na nedávno rozmrznutej pôde v okolí mokrade. Počet vtáčích návštevníkov za pár sekúnd stúpol zo 67 na 717 vtáčkov - bol to pekný zážitok.

Fotografia žeriavov popolavýchŽeriavy popolavé počas jarnej migrácie v Turci

V kríkovej a stromovej zeleni v mestách a na dedinách aj medzi poliami sa v druhej polovici marca začínajú ozývať aj stehlíky kopiare, pŕhľaviare čiernohlavé, kolibkáriky čipčavé aj kanáriky poľné.

V ihličnatých stromoch počujeme známe "vicíí-vicíí-vicíí" od sýkorky uhliarky, v lesoch sa už výrazne ozývajú brhlíky a vo večerných hodinách aj sovy.

Popri horských potokoch poletujú trasochvosty horské. V pásoch trste a pálky popri mokradiach sa ozývajú strnádky trsťovékúdeľníčky lužné, ktoré sa často presúvajú v malých kŕdlikoch. Na vodných plochách sa postupne objavujú potápky chochlaté, kačice hvízdavé, kačice ostrochvosté, chochlačky sivé, chochlačky vrkočaté.

Na plytkých bahnách na okrajoch mokradí sa často zastavujú kalužiaky a z nich najpočetnejšie kŕdle vytvárajú pobrežníky bojovné. Ak máme šťastie - zbadáme aj niečo, čo sa podobá na bociana, ale je to vyšší a farbou peria menej nápadný vták - žeriav popolavý.

V posledných dňoch marca a v prvej polovici apríla sa na svoje hniezda vráti do miest a dedín veľká časť našich bocianov bielych a na lesné hniezdiská aj väčšina bocianov čiernych. A pokračuje tak prílet ďalších druhov z juhu, pričom viaceré druhy, ktoré sú u nás dlhšie, už začali hniezdiť.

text: Vladimír Slobodník, foto: Pavol Šípoš