Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Klinčeky pre začiatočníkov

Rubrika: Poradňa 8. 7. 2011 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Klinčeky pre začiatočníkov

Na Slovensku rastie 13 druhov klinčekov. Z toho 4 majú biele kvety, ostatné sýto ružové až červené. Niektoré druhy sa na seba dosť podobajú a pre ich správne určenie je preto nutné všímať si niektoré detailné znaky.

Porovnávať budeme štyri na prvý pohľad podobné červenokveté druhy, z ktorých tri sú v prírode asi najčastejšie (klinček kartuziánsky, klinček slzičkový a klinček zväzkovitý) a jeden vzácny endemický, ktorý sa nachádza aj v Atlase rastlín programu Na túru s Naturou - klinček lesklý.
Na klinčekoch si najskôr treba všímať, či kvety vyrastajú:

  • jednotlivo - obr.1
  • vo zväzočkoch - obr.2

Ďalej je to chlpatosť listeňov pod kvetmi. Listene môžu byť:

  • chlpaté - obr.3
  • nechlpaté - obr.4

Ďalším znakom je kresba na kvetoch. Niektoré majú:

  • biele bodky - obr.5
  • iné zasa tmavo červené škvrny - obr.6

Takže to zhrnieme:

  • Najbežnejší je klinček kartuziánsky (Dianthus carthusianorum). Kvety má vo zväzočkoch, na korunných lupienkoch má iba nevýrazné tmavšie škvrny čiarkovitého tvaru, alebo nemá žiadne. Kresba na kvetoch je dosť premenlivá. Listene nie sú chlpaté. Je to bežný lúčny druh.

  • Klinček zväzkovitý (Dianthus armeria) má kvety menšie vo zväzkoch, s bielymi bodkami a najvýznamnejší znak - chlpaté a dlhé špicaté listene pod kvetmi. Je o niečo menej bežný, vyskytuje sa najmä v teplejších oblastiach južného Slovenska na krovinatých stráňach, pri okrajoch lesných ciest a pod.

  • Klinček slzičkový - slzičky (Dianthus deltoides) má kvety jednotlivé na dlhých stopkách. Na korunných lupienkoch má biele bodky. Listene nie sú chlpaté. Rastie na lúkach, pasienkoch.

  • Napokon klinček lesklý (Dianthus nitidus) má kvety jednotlivé, alebo po dvoch, ale nie vo zväzočkoch. Kvety majú tmavočervené škvrny. Kvety sú pomerne veľké v porovnaní s ostatnými klinčekmi. Listene sú nechlpaté. Je to vzácny druh, západokarpatský endemit a možno ho nájsť na alpískych lúkach vyšších vápencových pohorí okolo 1500 m n.m., napr. vo Veľkej Fatre, Nízkych, či Západných Tatrách, Chočských vrchoch, najčastejšie v Malej Fatre. Určite ho nenájdete v nižších polohách na kosených "klasických" lúkach, takže k jeho zámene by nemalo dôjsť.

Súvisiace odkazy:

Ako spoznať iskerník ilýrsky
Nie je veternica ako veternica
Čo sa to v jarnom lese červenie ?
Čo sa to v zimnom lese zelenie?
.

.

.

.