Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Na túru s NATUROU - novinky v šk. roku 2010/2011

Rubrika: Poradňa 12. 10. 2010 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Na túru s NATUROU - novinky v šk. roku 2010/2011

Registrácia do školského programu Na túru s NATUROU bola pre školy otvorená v druhom polroku školského roka 2009/2010 a do konca šk. roku sa do programu zapojilo celkom 32 prieskumných skupín z celého Slovenska. Program pokračuje aj v školskom roku 2010/2011 a to hneď s niekoľkými novinkami.

Dôležitou informáciou pre školy je skutočnosť, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydalo školám odporúčanie zapojiť sa do školského programu Na túru s NATUROU. Ministerstvo sa tak rozhodlo na základe kladného odborného stanoviska Štátneho pedagogického ústavu. Logo MŠVVaŠ SR aj odporúčanie ministerstva sa premietne do všetkých tlačených a elektronických dokumentov programu.

Cieľová skupina rozšírená o žiakov 1. stupňa ZŠ

Ilustračný obrázok

Asi najdôležitejšou novinkou školského programu je rozšírenie jeho cieľovej skupiny. Pôvodne bol školský program Na túru s NATUROU určený len pre žiakov II. stupňa základných škôl  a stredných škôl. Na základe kladných ohlasov a odporúčaní samotných pedagógov je od  školského roku 2010/2011 cieľová skupina programu rozšírená aj o žiakov I. stupňa základných škôl.

Do programu sa tak môžu zapojiť žiacke kolektívy všetkých ročníkov základných a stredných škôl. Naďalej platí, že prieskumné skupiny môžu fungovať v rámci triednych kolektívov, školských klubov, prírodovedných a turistických krúžkov a pod. Informácie o podmienkach registrácie nájdete v sekcii Viac o registrácii.

Rozprávky Miroslava Sanigu

Ilustrácia

Práve pre žiakov nižších ročníkov je na portáli programu pripravená ďalšia novinka - Rozprávky Miroslava SANIGU. Zanietený prírodovedec, milovník prírody a spisovateľ je spolupracovníkom portálu a jeho rozprávky sú určené deťom, ktoré radi spoznávajú písmenká aj prírodu. Prečítajte si príbehy, v ktorých živočíchy mapované v programe Na túru s NATUROU vystupujú ako rozprávkové postavičky.

Školská kompaň a reportérska súťaž OČI NA STOPKÁCH

fotoPrečítajte si príbeh Adam a holub

Pravidelní návštevníci portálu programu si určite všimli aj nový dizajn úvodnej stránky portálu. Do popredia sa dostal Spravodajca Na túru s NATUROU, v ktorom je zvýraznená najmä rubrika Oči na stopkách. V rámci školského programu bola na školský rok 2010/2011 vyhlásená Reportérska súťaž OČI NA STOPKÁCH, zameraná na informovanie verejnosti o pozitívnom a negatívnom správaní sa človeka k prírode. Úlohou súťažiacich je formou reportáže spracovať jeden konkrétny prípad pozitívneho alebo negatívneho správania sa človeka k prírode, s ktorým sa osobne stretli (napríklad: vypaľovanie trávy, znečisťovanie miestneho potoka, obnova náučného chodníka, vyčistenie studničky a pod.).

Poslaním kampane Oči na stopkách je otvárať ľuďom oči a odhaľovať pravdu o ich vzťahu k prírode. Prostredníctvom reportáží zo škôl z celého Slovenska môžu ich autori nastaviť zrkadlo "dospelákom", ale aj svojim rovesníkom. Poukázať na to, že poškodzovanie životného prostredia nie je len jednou z okrajových senzácií v médiách. Odohráva sa každý deň v krajine okolo nás, v mestách, na uliciach...
V tom istom priestore sa však odohrávajú aj iné príbehy, skutky, činy ľudí, o ktorých sa naopak hovorí veľmi málo. Práve ony však môžu byť pozitívnym príkladom a inšpiráciou pre ostatných. Stačí mať otvorenú myseľ a "oči na stopkách". Zachytiť tieto príklady perom a objektívom fotoaparátu. Pozitívne aj negatívne.

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci členovia prieskumných skupín v školskom programe Na túru s NATUROU. Výsledky súťaže budú vyhlásené počas Svetového dňa životného prostredia 5. júna 2011. Podrobné informácie o súťaži nájdete v propozíciach reportérskej súťaže OČI NA STOPKÁCH (.PDF, 750 kB).

Všetkým aktívnym pedagógom a žiakom prajeme veľa zážitkov z vychádzok v prírode, krásne zábery a inšpiráciu pri písaní.
Pracovný tím programu Na túru s NATUROU

.

.

.