Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Oči na stopkách - školská kampaň a reportérska súťaž v školskom roku 2011/2012

Rubrika: Poradňa 25. 4. 2012 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Oči na stopkách - školská kampaň a reportérska súťaž v školskom roku 2011/2012

Blíži sa uzávierka súťaže – 20. mája 2012!

"PRÍRODA SI BEZ NÁS PORADÍ. NAOPAK TO VŠAK NEPLATÍ"

Poslaním kampane Oči na stopkách je otvárať ľuďom oči a odhaľovať pravdu o ich vzťahu k prírode. Prostredníctvom reportáží zo škôl z celého Slovenska môžu ich autori nastaviť zrkadlo "dospelákom", ale aj svojim rovesníkom. Poukázať na to, že poškodzovanie životného prostredia nie je len jednou z okrajových senzácií v médiách. Odohráva sa každý deň v krajine okolo nás, v mestách, na uliciach...

Všetkým prieskumníkom pripomíname, že v rámci programu Na túru s NATUROU stále prebieha reportérska súťaž OČI NA STOPKÁCH a blíži sa jej uzávierka - 20. mája 2012. V súťaži môžete fotografiami a reportážami upozorniť na chvályhodné, alebo odsúdeniahodné skutky ľudí v prírode.

Bližšie informacie o súťaži  (ako sa stať súčasťou kampane, propozície reportérskej súťaže, súťažné kategórie, hodnotenie, ceny, uzávierka a výhlásenie výsledkov súťaže) nájdete v článku o vyhlásení súťaže:

BLIŽŠIE INFORMACIE O SÚŤAŽI

alebo v propozíciách súťaže:

STIAHNITE SI PROPOZÍCIE REPORTÉRSKEJ SÚŤAŽE OČI NA STOPKÁCH (680 kB, .pdf)