Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Súťaž Oči na stopkách aj v školskom roku 2011/2012

Rubrika: Poradňa 1. 12. 2011 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Súťaž Oči na stopkách aj v školskom roku 2011/2012

Na základe vašich kladných ohlasov na úspešný prvý ročník reportérskej súťaže Oči na stopkách, sme sa rozhodli v pokračovaní kampane a súťaže aj v školskom roku 2011/2012. Prinášame vám jej propozície.

Prvý ročník súťaže ukázal, že väčšina prieskumných skupín programu Na túru s NATUROU má naozaj oči na stopkách, pretože do súťaže bolo zahrnutých celkom 280 vašich fotografických alebo textových príspevkov. S veľkou odozvou z vašej strany sa stretol aj nástenný kalendár Oči na stopkách, ktorý je jedným z praktických výstupov kampane. Preto pre školský rok 2011/2012 vyhlasujeme druhý ročník reportérskej súťaže Oči na stopkách. Oproti minulému ročníku sme v propozíciach súťaže urobili malé úpravy. Žáner príspevku bol rozšírený okrem reportáže aj na esej a upustili sme od definovania minimálneho rozsahu príspevku. Ku zmene došlo aj v súťažných kategóriách, kde sú len dve kategórie: Reportérske oči na stopkách a Bystrozraké oči na stopkách.

PRÍRODA SI BEZ NÁS PORADÍ, NAOPAK TO VŠAK NEPLATÍ

Obrázok

Poslaním kampane Oči na stopkách je otvárať ľuďom oči a odhaľovať pravdu o ich vzťahu k prírode. Prostredníctvom reportáží zo škôl z celého Slovenska môžu ich autori nastaviť zrkadlo "dospelákom", ale aj svojim rovesníkom. Poukázať na to, že poškodzovanie životného prostredia nie je len jednou z okrajových senzácií v médiách. Odohráva sa každý deň v krajine okolo nás, v mestách, na uliciach...

V tom istom priestore sa však odohrávajú aj iné príbehy, skutky, činy ľudí, o ktorých sa naopak hovorí veľmi málo. Práve ony však môžu byť pozitívnym príkladom a inšpiráciou pre ostatných. Stačí mať otvorenú myseľ a "oči na stopkách". Zachytiť tieto príklady perom a objektívom fotoaparátu. Pozitívne aj negatívne.

AKO SA STAŤ SÚČASŤOU KAMPANE?

 1. Vytvorte si prieskumnú skupinu a zaregistrujte ju na webovom portáli školského programu Na túru s NATUROU www.snaturou2000.sk. Prieskumné skupiny môžu fungovať v rámci triednych kolektívov, školských klubov, prírodovedných a turistických krúžkov a pod. Informácie o podmienkach registrácie nájdete v sekcii Viac o registrácii.
 2. Majte "oči na stopkách"! Počas cesty do školy, mestom alebo pri potulkách prírodou si všímajte a prostredníctvom fotoaparátov dokumentujte pozitívne alebo negatívne prípady právania sa človeka k svojmu životnému prostrediu.
 3. Svoje postrehy a zážitky spracujte formou reportáže alebo eseje a spolu s fotodokumentáciou publikujte na webovom portáli v rubrike Oči na stopkách.

PROPOZÍCIE REPORTÉRSKEJ SÚŤAŽE

 • Vyhlasovateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
 • Téma: Pozitívne a negatívne správanie sa človeka k prírode
 • Žáner: Reportáž, esej
  Súťažiaci: Členovia prieskumných skupín v školskom programe Na túru s NATUROU
 • Trvanie: školský rok 2011/2012
 • Obsahové zameranie: Úlohou súťažiacich je formou reportáže alebo eseje spracovať príklady pozitívneho alebo negatívneho správania sa človeka k prírode, s ktorými sa osobne stretli (vypaľovanie trávy, znečisťovanie miestneho potoka, obnova náučného chodníka, vyčistenie studničky a pod.)

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

1. REPORTÉRSKE OČI NA STOPKÁCH

 • najlepšia reportáž o pozitívnom alebo o negatívnom správaní sa človeka k prírode.

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
- jednotlivci
- vedúci prieskumnej skupiny

STREDNÉ ŠKOLY
- jednotlivci
- vedúci prieskumnej skupiny

2. BYSTROZRAKÉ OČI NA STOPKÁCH

 • tematicky najvýstižnejšia fotografia

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
- jednotlivci
- vedúci prieskumnej skupiny

STREDNÉ ŠKOLY
- jednotlivci
- vedúci prieskumnej skupiny

HODNOTENIE

 • Reportáže musia byť publikované na webovom portáli www.snaturou2000.sk v rubrike Oči na stopkách.
 • Súťažiaci musia byť autormi publikovanej reportáže - textu a sprievodnej fotodokumentácie.

Príspevky bude hodnotiť odborná porota zložená z redaktorov časopisu Enviromagazín a odborných pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia.

CENY

 • Porotou vybrané najlepšie reportáže budú ocenené hodnotnými praktickými cenami.
 • So súhlasom autorov budú ocenené reportáže uverejnené v časopise Enviromagazín a na Enviroportáli.

UZÁVIERKA SÚŤAŽE A VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

 • Do súťaže budú zaradené všetky reportáže publikované v internetovej rubrike Oči na stopkách do 20. mája 2012.
 • Výsledky súťaže budú vyhlásené počas Svetového dňa životného prostredia, 5. júna 2012.

.

.

.