Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Reportérska súťaž OČI NA STOPKÁCH stále aktuálna

Rubrika: Poradňa 7. 4. 2011 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Reportérska súťaž OČI NA STOPKÁCH stále aktuálna

Všetkým prieskumníkom pripomíname, že v rámci programu Na túru s NATUROU stále prebieha reportérska súťaž OČI NA STOPKÁCH. V súťaži môžete fotografiami a reportážami upozorniť na chvályhodné, alebo odsúdeniahodné skutky ľudí v prírode. Súťaž trvá až do 22. mája a jej výsledky budú vyhlásené 5. júna 2011.

Do súťaže sa už zapojil celý rad prieskumníkov s očami na stopkách. Práve v týchto jarných dňoch sa môžeme kochať prebúdzajúcou sa prírodou. Písali ste, že už ožili mraveniská, videli ste snežienky, kvitnú poniklece a migrujú žaby...
Ale mnohých z vás, ktorí po krajine chodíte s otvorenými očami zaujalo aj niečo iné...
"Milosrdný" sneh už zmizol, nová tráva ešte nevyrástla a okolo nás rozkvitli... ŠPINA, NEPORIADOK a ČIERNE SKLÁDKY.
Kvitnú v našich mestách a dedinách, okolo ciest, ale aj priamo v prírode...hádam je toho neporiadku aj viac ako jarných prvosienok a podbeľov...
A skúsili ste sa prejsť okolo nejakej rieky alebo potoka ???

Jedným z výstupov súťaže Oči na stopkách bude aj nástenný kalendár, ktorý bude zostavený z vašich fotografií. Vaše vybrané reportáže zase budú uverejnené v enviromagazíne a na enviroportáli. Ak sa vám teda v prírode niečo nepáči alebo naopak páči, skúste to odfotografovať, možno práve vaša fotografia bude zaradená do kalendára...
Tieto obrázky môžu byť vašou inšpiráciou:
ale ešte nie je všetko stratené...

NEZABUDNITE, MÁTE ČAS DO 22. mája 2011

Poslaním kampane Oči na stopkách je otvárať ľuďom oči a odhaľovať pravdu o ich vzťahu k prírode. Prostredníctvom reportáží zo škôl z celého Slovenska môžu ich autori nastaviť zrkadlo "dospelákom", ale aj svojim rovesníkom. Poukázať na to, že poškodzovanie životného prostredia nie je len jednou z okrajových senzácií v médiách. Odohráva sa každý deň v krajine okolo nás, v mestách, na uliciach...
V tom istom priestore sa však odohrávajú aj iné príbehy, skutky, činy ľudí, o ktorých sa naopak hovorí veľmi málo. Práve ony však môžu byť pozitívnym príkladom a inšpiráciou pre ostatných. Stačí mať otvorenú myseľ a "oči na stopkách". Zachytiť tieto príklady perom a objektívom fotoaparátu. Pozitívne aj negatívne.

AKO SA STAŤ SÚČASŤOU KAMPANE?

 1. Vytvorte si prieskumnú skupinu a zaregistrujte ju na webovom portáli školského programu Na túru s NATUROU www.snaturou2000.sk. Prieskumné skupiny môžu fungovať v rámci triednych kolektívov, školských klubov, prírodovedných a turistických krúžkov a pod. Informácie o podmienkach registrácie nájdete v sekcii Viac o registrácii.
 2. Majte "oči na stopkách"! Počas cesty do školy, mestom alebo pri potulkách prírodou si všímajte a prostredníctvom fotoaparátov dokumentujte pozitívne alebo negatívne prípady správania sa človeka k svojmu životnému prostrediu.
 3. Svoje postrehy a zážitky spracujte formou reportáže a spolu s fotodokumentáciou publikujte na webovom portáli v rubrike Oči na stopkách.
 4. Zapojte sa do reportérskej súťaže a staňte sa spoluautorom kalendára Oči na stopkách.

PROPOZÍCIE REPORTÉRSKEJ SÚŤAŽE

 • Vyhlasovateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
 • Téma: Pozitívne a negatívne správanie sa človeka k prírode
 • Žáner: Reportáž
  Reportáž je publicistický žáner definovaný ako osobné svedectvo reportéra o významných a aktuálnych životných skutočnostiach, opis udalosti alebo skutočnosti.
 • Súťažiaci: Členovia prieskumných skupín v školskom programe Na túru s NATUROU
 • Trvanie: školský rok 2010/2011
 • Obsahové zameranie: Úlohou súťažiacich je formou reportáže spracovať jeden konkrétny prípad pozitívneho alebo negatívneho správania sa človeka k prírode, s ktorým sa osobne stretli (napríklad: vypaľovanie trávy, znečisťovanie miestneho potoka, obnova náučného chodníka, vyčistenie studničky a pod.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

1. REPORTÉRSKE OČI NA STOPKÁCH

 • najlepšia reportáž o pozitívnom alebo o negatívnom správaní sa človeka k prírode.

A. ZÁKLADNÉ ŠKOLY
A1. jednotlivci
A2. prieskumné skupiny

B. STREDNÉ ŠKOLY
B1. jednotlivci
B2. prieskumné skupiny

2. BYSTROZRAKÉ OČI NA STOPKÁCH

 • tematicky najvýstižnejšia fotografia

B. ZÁKLADNÉ ŠKOLY
C. STREDNÉ ŠKOLY

3. VEĽKÉ OČI NA STOPKÁCH

 • najviac uverejnených reportáží

D. JEDNOTLIVCI
E. PRIESKUMNÉ SKUPINY

TECHNICKÉ PODMIENKY

 • Reportáže musia byť publikované na webovom portáli www.snaturou2000.sk v rubrike Oči na stopkách.
 • Súťažiaci musia byť autormi publikovanej reportáže -  textu a sprievodnej fotodokumentácie.
 • Text - v rozsahu minimálne jednej strany formátu A4.
 • Fotodokumentácia - aspoň jedna fotografia vo formáte .jpg, s minimálnymi parametrami 300 DPI, rozmer 1500x1200.

HODNOTENIE

Reportáže bude hodnotiť odborná porota zložená z redaktorov časopisu Enviromagazín a odborných pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia.

CENY

 • Porotou vybrané najlepšie reportáže budú ocenené hodnotnými praktickými cenami.
 • Z vybraných fotografií bude zostavený nástenný kalendár Oči na Stopkách, distribuovaný nielen na školy, ale aj na inštitúcie štátnej správy a samosprávy.
 • So súhlasom autorov budú ocenené reportáže uverejnené v časopise Enviromagazín a ponúknuté do ďalších slovenských médií.

UZÁVIERKA SÚŤAŽE A VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

 • Do súťaže budú zaradené všetky reportáže publikované v internetovej rubrike Oči na stopkách do 22. mája 2011.
 • Výsledky súťaže budú vyhlásené počas Svetového dňa životného prostredia, 5. júna 2011.

.

Súvisiace odkazy:

.

.

.