Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Vtáčí hostia zo severských krajín

Rubrika: Poradňa 17. 10. 2012 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Vtáčí hostia zo severských krajín

Pre niektoré operence zo severných oblastí Európy sú prírodné pomery v jej srdci, a teda aj na Slovensku, vhodné na strávenie „zimnej rekreácie“.

Fotografia pinky severskej

        V jesennom období sa sťahovavé vtáky premiestňujú zo svojich hniezdisk zo strednej a severnej Európy na zimoviská do južnejších oblastí starého kontinentu.

Pre niektoré operence zo severných oblastí Európy sú prírodné pomery v jej srdci, a teda aj na Slovensku, vhodné na strávenie "zimnej rekreácie".

Už počiatkom októbra zavítajú k nám masovo jedince pinky severskej, blízkej príbuznej pinky lesnej, ktorá je našim najpočetnejším operencom. Keďže u nás s obľubou konzumuje bukvice, preto tieto vtáčatá v početných kŕdľoch navštevujú bučiny, kde sa v niektorých rokoch vyskytujú mnohotisícové kŕdle.

Čížiček, čížiček, vtáčik maličký...

V jesennom a zimnom období navštevujú hojne dediny a mestá aj kŕdliky stehlíka čížika. Toto v motívoch ľudových pesničiek, riekaniek či výšiviek často sa "vyskytujúce" drobné vtáča mnohí z nás nepoznajú. Aj keď v  zákutiach slovenskej prírody nie je vzácnym vtáčím druhom, pozorovanie čížika zblízka v hniezdnom období je vďaka jeho zvyku zdržiavať sa vysoko v korunách stromov veľkou vzácnosťou. Tento žltkasto-zelenkastý vtáčik s vidlicovito vystrihnutým krátkym chvostíkom obýva staré smrekové a jedľové lesy, kde samčeky na seba upozorňujú lahodným spevom, prednášaným v charakteristickom kolembavom, netopiera pripomínajúcom lete nad korunami stromov.

Príležitosť pozorovať čížiky sa naskytá práve v jesennom a zimnom období, kedy sa tieto operence pomkýnajú z horských polôh do nížin a k tejto domácej populácii sa pridružujú aj početné kŕdliky severských populácií. Tieto dôverčivé vtáčie stvorenia sa zatúlavajú aj do intravilánov miest a dedín, kde sa hostia na semienkach briez, jelší, ale aj cudzokrajných stromov, akými sú tuje a cyprušteky.

Konzumáciou semienok spomenutých drevín bývajú čížiky také zaujaté, že tieto operence si môže zvedavec poobzerať doslova celkom zblízka ako na dlani. V mrazivom počasí si tieto vtáčatá našuchorujú perie a pozavesované vo všakovakých pózach aj na tých najtenších vetvičkách vyzerajú ako bucľaté spievajúce páperové ozdoby na vianočnom stromčeku...

Čížiky sú totiž naskutku spevavé stvorenia, lebo ako jedny z mála vtákov si pospevujú aj v mrazivom chlade, a takto akusticky upozornia na seba zvedavého človeka.

Z najsevernejších oblastí Európy k nám na zimu zalietajú aj chochláče severské. Tieto vtáky veľkosti škorca lietajú vždy v kŕdlikoch a neustále sa ozývajú charakteristickým cvrčivým hlasom. Keďže ich obľúbenou potravou sú bobule jarabín, niekedy sú tieto stromy doslova obsypané týmito operenými stvoreniami. Ani chochláče nie sú príliš plaché, a tak si zvedavec môže tieto pekné vtáky s chochlíkmi poobzerať celkom blízka.

Jesenné a zimné mesiace trávia u nás aj severské populácie drozdov čvíkotavých, trskotavých, myšiakov severských, stehlíkov horských, či strnádok snežných. Na nezamrznutých vodných plochách prečkávajú zimu potápače veľké, prostredné, ale aj labute spevavékormorány veľké.

Počas jasných jesenných nocí je pozoruhodná aj migrácia severských populácií husi siatinnej. Jedince tohto vtáčieho druhu migrujú na svoje zimoviská do južných cípov Európy v charakteristických kŕdľoch v tvare klina alebo jednotky a hlasito gagocú. Gagot sťahujúcich sa husí možno počas nočného pokoja započuť nielen v tichých zátišiach prírody, ale pri zlepšených nočných podmienkach počuteľnosti aj vo veľkomestách.

Menej nápadne sa počas svojho nočného putovania na zimoviská správajú drozdy červenkasté, ktoré sa ozývajú tichým "cjííí". V tomto období býva ich nočný ťah našim územím tiež veľmi nápadný.

Text a foto: Ing. Miroslav Saniga, CSc.