Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

„Matej (24. február) strúha vtáčikom píšťalky...“

Rubrika: Poradňa 24. 2. 2011 Autor:
Ikona článku „Matej (24. február) strúha vtáčikom píšťalky...“

Naši predkovia si všímali pozorne všetko dianie v zátišiach prírody počas celého roka. Niektoré nápadnejšie „prírodné javy“ zaznamenali aj v pranostikách. Jednou z takýchto je aj pranostika, ktorá hovorí o tom, že „Matej strúha vtákom píšťalky…“.

Aj keď viaceré pranostiky týkajúce sa "prírodných javov" treba brať s určitou rezervou, o tejto možno povedať, že je naozaj pravdivá. Naši predkovia si veru dobre všimli, že v období druhej polovice februára vtáčatá akoby sa vyliečili zo "zachrípnutia" a začínajú si pospevovať.

ImageStehlík čížavý - FOTO: Miroslav SANIGA

Aj keď v tomto čase panuje u nás obyčajne ešte pravá zimná atmosféra, sýkorky, brhlíky, kôrovníky, strnádky či drobné len päťgramové králičky zlatohlavé začínajú prednášať svoje ľúbostné nápevy. Operence sú totiž "naprogramované" na pomer medzi svetlou a tmavou fázou dňa (fotoperióda), a tak  už v polovici februára sa už nenechajú "odradiť" mrazom a fujavicou, lebo vnútorný biologický kalendár im "napovedá", že jar sa už nezadržateľne blíži.
Vylučovanie hormónov, ktoré ovplyvňujú správanie vtákov, je závislé na faktoroch prostredia. Hormonálne riadenie rozmnožovacieho správania operencov mierneho pásma je závislé na dĺžke dňa. S predlžujúcou sa svetlou fázou dňa dochádza k aktivácii pohlavných žliaz, ktoré produkujú pohlavné hormóny. V hormonálne citlivých bunkách v určitých oblastiach mozgu sa nachádzajú receptory, ktoré "monitorujú" hladinu hormónov v krvi. Tieto receptory odovzdajú informáciu o hladine pohlavných hormónov v organizme operenca do centrálnej nervovej sústavy. Tu sa prijaté správy vyhodnotia a odtiaľto odíde impulz na  adekvátne správanie - v  tomto prípade sa začne u samcov prejavovať rozmnožovacie správanie. Na počiatku rozmnožovacieho správania je dvorenie, a to je u vtákov spojené so spevom.

ImageSýkorky a vrabce spolu na kŕmidle - FOTO: Milan SCHMIDT

Pravdaže, ešte pár týždňov si drobné spevavé vtáčatá budú musieť počkať, kým budú môcť aj zahniezdiť a zachovať tak pochodeň svojich rodov...
Operence svojim spevom jednak ohraničujú svoje územia, kde budú hniezdiť. Samce dávajú akustickými signálmi najavo svojim susedom, že to-ktoré územie je už obsadené, zároveň však lákajú do nimi zvolených teritórií potenciálne partnerky.

Spev vtákov nás pri prechádzkach prírodnými zátišiami, ale aj záhradami či mestskými parkami bude sprevádzať až do konca júna.  Vtedy sa operence akoby zo dňa na deň odmlčia. Aj tento nápadný jav v prírode si naši predkovia všimli a vyjadrili ho v pranostike, že "Ján (24. jún) berie vtáčikom píšťalky...".
Stíchnutie operencov na sklonku jari je opäť regulované hormonálnou činnosťou.
V letnom období prechádzajú vtáky tzv. refrakčnou periódou, kedy dochádza k zmenšovaniu pohlavných žliaz.  Operence "nemajú  vôbec "chuť" spievať aj preto, že podstupujú energeticky veľmi náročnú celkovú výmenu peria. V letnom období vtáky nespievajú, avšak vzájomne sa dorozumievajú vábením, takže ani v tejto ročnej perióde nepanuje v zákutiach prírody nijaké "vtáčie ticho"...

.

Súvisiace odkazy:

Druhová pestrosť na kŕmidlách aj mimo nich
Operení podnájomníci v búdkach
Tip pre vás - Zimné prikrmovanie vtákov
VIDEO - Fascinujúce vtáčie divadlo na kŕmidle
Invázia čížikov v mestách a dedinách
Chochláče severské
Novoročné holániky krivonosov

.

.

.