Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Druhová pestrosť na kŕmidlách aj mimo nich

Rubrika: Poradňa 26. 1. 2011 Autor:
Ikona článku Druhová pestrosť na kŕmidlách aj mimo nich

To, že vtáky potrebujú počas zimy našu pomoc, už vieme. A vieme aj to, že prikrmovanie má najväčší význam v počasí, ktoré ani človeku nie je príjemné – počas silných mrazov, počas hmlistého a sychravého počasia ale aj počas rýchlych zmien počasia – najmä po náhlom a silnom ochladení.

Je príjemné konštatovať, že potrebu pomáhať vtákom a ďalším živočíchom v zimnom období si uvedomujú aj žiaci a učitelia zapojení do školského programu Na túru s NATUROU. Mnohé prieskumné skupiny sa priamo zapojili do výroby krmidiel a prikrmovania vtáctva a zveri. Rozvešaním vtáčich krmidiel v areáli školy môžete prilákať mnohé vtáčie druhy mapované v programe a následne ich môžete nafotiť, alebo nakrútiť na video.

Prečítajte si viac o vybraných aktivitách prieskumných skupín:

A aké druhy operencov môžeme spozorovať na našich kŕmidlách?

To záleží na tom, čo sa nachádza v kŕmidlách. Každá skupinka vtákov uprednostňuje iný typ potravy. Ale platí aj to, že jeden druh dokáže prijať potravu rôznych druhov. Niekedy sa vhodné krmivo nájde aj v záhrade, v mestskej zeleni, v kríkoch na lúkach alebo v lesoch.

 • Loj obľubujú najmä
  • ďatle - ďateľ veľký, ďateľ prostredný a zriedkavo aj ďateľ malý, ale ak je to v podhorských oblastiach príde aj žlna sivá
  • sojky škriekavé
  • ale počas silných mrazov si na loji pochutia aj brhlíkysýkorky
  • ojedinele na loj príde aj zimujúci škorec lesklý (južné Slovensko)
 • Tukové kŕmidlá a podrvené oriešky obľubujú najmä:
 • Slnečnicu a olejnaté semená obľubuje široké spektrum vtákov:
  • zo stehlíkov - stehlík zelený (zelienka) a stehlík čížavý (čížik), často vo veľkých kŕdľoch, zriedkavo sem príde aj stehlík pestrý
  • z piniek - pinka lesná a zimný hosť pinka severská, často vo veľkých kŕdľoch 
  • glezg hrubozobý - kvôli mohutnému zobáku na kŕmidle mu iné druhy miesto často uvoľnia
 • Ak sa v kŕmidle pri potoku počas slabej zimy objavia aj prúžky chudého mäsa
 • Jablká, jarabinu a šípky, ktoré zostali na stromoch do zimy, uprednostňujú:
 • Imelo na ihličnatých stromoch v lesoch obľubuje najmä:
  • drozd trskotavý
 • Šťavnaté puky drevín (kríkov a stromov) a plody hlohov uprednostňujú
 •  Skupinky burín po okrajoch polí najčastejšie prehľadávajú

Ako vidíme, druhovú pestrosť ovplyvňuje aj teplota, aká prevláda počas zimy:

 • počas silných mrazov so snehom priletí do našich záhrad oveľa viac hostí zo severu (chochláče severské, pinky severské, stehlíky čečetavé ale aj stehlíky čížavéorešnice perlované - priťahuje ich neobraté ovocie v záhradách a sadoch ale aj loj).
 • počas zím so slabými mrazmi a nízkou vrstvou snehu  u nás vo väčších počtoch zostávajú zimovať zo spevavcov: pinky lesné, sláviky červienky ale aj vrchárky modré (obľubujú zárasty burín) a strnádky trsťové (obľubujú zárasty trste).

.

Súvisiace odkazy:

Operení podnájomníci v búdkach
Tip pre vás - Zimné prikrmovanie vtákov
VIDEO - Fascinujúce vtáčie divadlo na kŕmidle
Invázia čížikov v mestách a dedinách
Chochláče severské

.

.