Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Poďte Na túru s NATUROU aj cez prázdniny

Rubrika: Poradňa 29. 6. 2010 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Poďte Na túru s NATUROU aj cez prázdniny

Končí sa školský rok 2009/2010 a začínajú sa prázdniny. Na zaslúžený oddych sa určite tešia aj prieskumníci zapojení do školského programu Na túru s NATUROU.

Prví boli Ochrankovia, najaktívnejší Ježkovia

Portál školského programu bol spustený do prevádzky už v septembri 2009. V atlasoch rastlín a živočíchov sa mohli záujemcovia oboznámiť s vybranými druhmi rastlín a živočíchov, ktoré sa v programe mapujú. Registrácia do programu Na túru s NATUROU bola pre školské kolektívy otvorená 1. februára 2010.

Prvou prieskumnou skupinou prihlásenou do programu boli Ochrankovia zo Základnej školy v Mojmírovciach. Postupne sa začali zapájať ďalšie skupiny a v súčasnosti je do programu zapojených 32 prieskumných skupín. Každá prieskumná skupina získala od Slovenskej agentúry životného prostredia edukačný balíček s publikáciami, ktorý slúži potrebám programu.
Príchodom jari a prvých slnečných dní sa zvyšovala aj samotná aktivita prieskumných skupín. Žiaci spolu so svojimi vedúcimi si v teréne vyberali mapované lokality a postupne ich monitorovali. O ich čoraz častejších vychádzkach do prírody svedčí sekcia Galéria druhov, v ktorej sa už nachádza cez 100 záznamov o výskyte mapovaných rastlín a živočíchov. A niektoré fotografie sú naozaj vydarené.

Najaktívnejšie prieskumné skupiny v školskom roku 2009/2010:

  1. Ježkovia - Základná škola, Juhoslovanská 2, Košice - Sídlisko Ťahanovce
  2. Sojka - Základná škola s MŠ, Horná Ves 360
  3. Sviťania z Mierovky - Základná škola, Mierová 134, Svit
  4. Ochrankovia - Základná škola, Školská 897, Mojmírovce
  5. Profesionáli - Základná škola, Vyhne 111
  6. Mladé svište - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok
  7. Lastovičky - Základná škola s MŠ, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
  8. Lienky - Základná škola s MŠ, Tajovského ulica 2764/17, Poprad
  9. Svodínska Dobra - Základná škola, Školská 2, Svodín

Okrem fotografií mapovaných druhov môžu prieskumné skupiny prispievať aj do Spravodajcu Na túru s NATUROU. V tomto smere sa zatiaľ najviac prejavili skupiny Ježkovia a Sviťania z Mierovky. Veľká vďaka preto patrí najmä ich vedúcim RNDr. Renáte Sýkorovej resp. RNDr Danici Božovej. Poďakovanie samozrejme patrí všetkým prieskumníkom, ktorí sa v školskom roku 2009/2010 do programu zapojili.

Na túru s NATUROU pokračuje aj v školskom roku 2010/2011

Leto patrí k obdobiam najvhodnejším na vychádzky do prírody a monitorovanie výskytu rastlín a živočíchov. Aktivita mnohých vtákov, cicavcov, ale aj obojživelníkov a hmyzu je spojená práve s týmto obdobím. Rovnako rastliny sa najlepšie určujú v čase svojho kvitnutia a práve v tomto období môžete nájsť kvitnúť mnohé druhy mapované v programe Na túru s NATUROU, napr. cyklámen fatranský alebo ľaliu cibuľkonosnú.

Portál www.snaturou2000.sk je prevádzkovaný aj počas letných prázdnin, preto všetci registrovaní prieskumníci môžu pracovať rovnako ako počas školského roku. Ak pri svojich letných prechádzkach do prírody natrafíte na niečo zaujímavé, možete sa o to podeliť s ostatnými prieskumníkmi.

Samozrejme stále je otvorená aj registrácia nových prieskumných skupín.
Program Na túru s NATUROU bude pokračovať aj v novom školskom roku 2010/2011 a už teraz pre vás pripravujeme aj niekoľko noviniek, o ktorých vás budeme včas informovať.


Všetkým prieskumníkom želáme vydarené slnečné prázdniny, veselé zážitky z prírody a veľa krásnych záberov.
Pracovný tím programu Na túru s NATUROU

.

.