Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Sťahovanie vtákov v októbri

Rubrika: Poradňa 30. 10. 2010 Autor:
Ikona článku Sťahovanie vtákov v októbri

Sťahovanie (migrácie) vtákov na zimoviská prebieha na Slovensku od júla do novembra. V auguste a septembri sa presúvajú do zimovísk najpočetnejšie kŕdle vtákov. A čo je typické pre október? Nuž opäť to nie je to jednoduchá odpoveď.

Jednu skupinu tvoria vtáčie druhy, ktoré sa sťahujú na juh najmä v septembri a migračné presuny končia práve v októbri.

K týmto druhom patria:

 • z brodivcov - bučiak trsťový, chavkoš nočný a bučiačik močiarny
 • zo zúbkozobcov - hus divá, hus siatinná, kačica chrapkavá, chochlačka vrkočatá
 • z dravcov - haja červená, kaňa močiarna, jastrab krahulec, sokol myšiar a kršiak rybožravý
 • z močiarnych druhov - žeriav popolavý, šabliarka modronohá, chriašteľ poľný, cíbik chochlatý, sluka lesná, pobrežník bojovný, kalužiak riečny, kalužiak sivý a kalužiak perlavý
 • z čajok - čajka smejivá
 • z holubov - holub plúžik
 • zo spevavcov je to najviac druhov. Napríklad často len jednotlivé vtáky v prvej polovici októbra zastihneme u druhov: lastovička domová, penica popolavá, penica čiernohlavá, trsteniarik pásikový a trsteniarik bahenný. V októbri ukončujú svoje presuny aj: škovránok poľný, škovránok stromový, slávik červienka, žltochvost lesný, skaliarik sivý, drozd plavý, kolibkárik spevavý, králiček ohnivohlavý, murárik červenokrídly, pinka lesná a kanárik záhradný.

Druhú skupinu tvoria vtáčie druhy, ktoré majú kratšie obdobie sťahovania a sťahujú sa predovšetkým v októbri.

K týmto druhom patria len zástupcovia spevavcov:

 • 2 druhy trasochvostov - trasochvost horský a trasochvost biely
 • 2 druhy vrchárok - vrchárka modrá a vrchárka červenkavá
 • 2 druhy strnádok - strnádka trsťová a strnádka lúčna
 • zo sov naša najmenšia sovička s "ušami" - výrik lesný
 • ľabtuška lúčna, žltochvost domový, pŕhľaviar čiernohlavý, králiček ohnivohlavý, kúdeľníčka lužná a havran poľný

Tretiu skupinu tvoria vtáčie druhy, ktoré sa začali sťahovať v septembri, migrujú v priebehu celého októbra a sťahovanie končia v novembri.

K týmto druhom patria:

Štvrtú skupinu tvoria vtáčie druhy, ktoré sa začínajú sťahovať v októbri a migráciu ukončujú v priebehu novembra.

K týmto druhom patria:

Piatu skupinu tvoria vtáčie druhy, ktoré zaraďujeme k zimným hosťom a tieto druhy sa začínajú objavovať už v októbri.

K týmto druhom patria:

 • z potáplic - potáplica severská
 • z veslonožcov - kormorán veľký
 • zo zúbkozobcov - labuť spevavá, hlaholka severská a 3 druhy potápačov (potápač biely, potápač dlhozobý, potápač veľký)
 • z dravcov - orliak morský, myšiak severský a sokol kobec
 • zo spevavcov - chochláč severský, strakoš sivý, pinka severská a stehlík čížavý (čížik)

text: Vladimír Slobodník
fotografie: Roman & Vladimír Slobodník

.

.

.