Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

V ľudských obydliach je nám vynikajúco

Rubrika: Poradňa 1. 8. 2011 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku V ľudských obydliach je nám vynikajúco

V poslednej dobe sa na nás valia ako vlny na pobrežie informácie o tom, že niektoré zvieratá sa dostávajú do tesnej blízkosti ľudských obydlí. Napr. diviaky na sídlisku alebo medvede, ktoré sú už neoddeliteľnou súčasťou dedín na Horehroní, Liptove ale dokonca aj na južnom Slovensku.

Cieľom dnešnej aktuality nie je hľadať príčinu týchto ,,nečakaných návštev z lesa" ale povieme si niečo o živočíchoch, ktorý využívajú ľudské obydlia už podstatne dlhšie ako svoj domov. Všetci dobre vieme, že niektoré druhy vtákov hniezdia v blízkosti obydlí alebo priamo v nich (lastovičky, belorítky, bociany, žltochvosty niekedy aj dravé vtáky a sovy). Tak isto nemá cenu zmieňovať sa o mravcoch a chrobákoch, pretože tie pozná každý.

Čo by ste povedali ale na to, keby vám nad hlavou bývalo niekoľko sto až tisíc živočíchov. Ich hlavný domov sú priestory pod strechou (atika, podkrovie, štrbiny v trámoch, drevené konštrukcie striech). Niektoré druhy si vyberajú len staré strechy (napr. kostoly, sedlové strechy škôl, kaštiele atď.) a niektoré ,,bývajú" aj v našich panelákoch (vetracie otvory na streche, špáry medzi panelmi, štrbiny pod vonkajšími parapetmi). Cez deň ani netušíme, že ich tam máme ale s príchodom večera sa dostávajú k slovu - netopiere. Najväčšie kolónie sa nachádzajú práve v kostolných podkroviach, kde ich počet môže byť až niekoľko tisíc. V panelákoch sú počty prevažne nižšie max. do sto jedincov.

Obrázok paneláku s vetracími otvormiVetracie otvory na jednom z tisícov panelákov, kde žijú netopiere.

Ale prečo práve v ľudských obydliach?

Jednoduchá odpoveď, pretože tú majú vynikajúce podmienky. Je tam tma, ticho, ale hlavne teplo (cez deň tu môže teplota vystúpiť až na 45 ºC), čo je dôležité hlavne preto, že samice tu na svet privádzajú mláďaťa, ktoré sú ako v inkubátore. Obdobne je to aj pri panelákoch (panel sa tiež dokáže nahriať).

Najviac ohrozené sú netopiere (ale nie len tie, nakoľko vo vetracích otvoroch žijú aj dažďovníky tmavé), pretože v posledných piatich rokoch dochádza k masívnemu zatepľovaniu bytových jednotiek. Niekedy sa stane, že tieto živočíchy bývajú ,,zamurované za živa". Preto, je veľmi dôležité načasovanie stavebných prác a osádzanie búdok pre vtáky a netopiere priamo na fasádu paneláku. Ak ich chcete vidieť, stačí sa večer (po západe slnka) pozerať na vetracie otvory v paneláku, z ktorých budú určite vyletovať.

.

.

.