Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Atraktívne orchidey

Rubrika: Poradňa 29. 5. 2011 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Atraktívne orchidey

V prírode nás v tomto období upútavajú nevšednými tvarmi a skvostnými kombináciami farieb svojich kvetov. Tie môžu byť veľké a nápadné, ale aj ťažko pozorovateľné, splývajúce s prostredím.

Vstavačovité majú stonku a listy jednoduchej stavby. Pri niektorých druhoch sú listy redukované na šupiny - modruška pošvatá. Ich kvety vyrastajúce v pazuchách listeňov sú  jednotlivé alebo zoskupené v súkvetiach - klasoch. Majú zaujímavú a pre nich špecifickú stavbu kvetov. Práve na nich sa nachádza podstatná časť znakov, podľa ktorých môžeme správne určiť jednotlivé druhy.

Kvety vstavačovitých

V programe Na túru s NATUROU mapujeme veľkú skupinu zástupcov čeľade vstavačovitých (18 druhov), tak sa pozrime trochu podrobnejšie na stavbu ich kvetu.

Okvetie sa skladá zo 6-tich okvetných lístkov zoskupených v dvoch kruhoch - vnútornomvonkajšom.

Stredný okvetný lístok vnútorného kruhu sa odlišuje od ostatných svojim tvarom, veľkosťou aj sfarbením. Nazýva sa pysk.

  • Pysk môže byť rozdelený na niekoľko lalokov, pričom pri niektorých druhoch je stredný lalok pysku veľmi výrazný. S takýmto prípadom sa stretávame pri druhoch jazýčkovec východný a jazýčkovec jadranský, ktoré ho majú niekoľko centimetrom dlhý.
  • Črievičník papučkový má pysk  vakovitý, papučkovito vydutý.  Jeho povrch je buď rovnomerne sfarbený alebo sa tam nachádzajú farebné kresby.
  • Výrazné purpurové bodky  má na svojom pysku  vstavač purpurový.
  • Hmyzovník muchovitý tam má umiestnený modrosivý znak v geometrickom tvare.
  • Päťprstnica obyčajná ho má rovnomerne sfarbený.
  • Pri rodoch prilbovka, modruškakruštík sa pysk skladá z prednej časti, ktorá je väčšinou plochá (epichil) a  zadnej vyklenutej (hypochil).

Na opačnom konci pysku sa niekedy vyskytuje rôzne dlhý, valcovitý výrastok  - ostroha. Výrazne hrubú a končistú ostrohu má vemenník dvojlistý.

Okvetné lístky sú buď odstávajúce (črievičník, hmyzovník), alebo rôzne  sklonené do útvaru nazývaného prilba. Výrazný končistý tvar má pri druhu - vstavač vojenský.

Vstavačovité majú pomerne zložitú stavbu tyčiniek a piestikov.  Veľmi zjednodušene  môžeme povedať, že ich tyčinky  a blizna a čnelka piestika  zrastajú do útvaru nazývaného stĺpik.  Jeho stavba je dôležitá pri určovaní rodu kruštík.

Pri tom istom druhu sa môžu vyskytovať jedince s výrazne odlišným sfarbením kvetov. Vstavačovec bazový má jedince, ktoré majú kvety purpurovo alebo žlto sfarbené.

Vstavačovité sú vzácne  a ohrozené druhy našej flóry, preto  ich neničme trhaním. Ich krásu si zaznamenajme len fotograficky. Nezabudnime, že pre ich správnejšie určenie je dôležitý nielen celkový záber na celú rastlinu, ale aj detail ich kvetu.

.

Súvisiace odkazy:

Ako spoznať iskerník ilýrsky
Nie je veternica ako veternica
Čo sa to v jarnom lese červenie?
Dreviny kvitnúce skoro na jar

.

.

.