Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Sťahovanie vtákov v apríli

Rubrika: Poradňa 17. 4. 2012 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Sťahovanie vtákov v apríli

V marci sa presúvajú zo zimovísk najotužilejšie druhy vtákov, v máji prilietajú tie najteplomilnejšie druhy. Čo je typické pre apríl?

Sťahovanie (migrácie) vtákov zo zimovísk prebieha na Slovensku od marca do mája. V marci sa presúvajú zo zimovísk najotužilejšie druhy vtákov, v máji prilietajú tie najteplomilnejšie druhy. Čo je typické pre apríl? To, že v tomto mesiaci sa sťahuje cez územie Slovenska najvyšší počet druhov vtákov.

Je tu niekoľko skupín vtákov pre ktoré je typické sťahovanie na sever v priebehu apríla.

 • Prvú skupinu tvoria druhy, ktoré sa začali sťahovať v marciukončujú sťahovanie v prvej polovici apríla. K týmto druhom patria:
  • potápok: potápka chochlatápotápka hnedá (je najmenšia a najbežnejšia)
  • zo zúbkozobcov - kačica hvízdavá, chochlačka sivá, chochlačka vrkočatá
  • močiarnych druhov - cíbik chochlatý, sluka lesná, hvizdák veľký, kalužiak  perlavý, pobrežník bojovný
  • krátkokrídlych - žeriav popolavý, lyska čierna, chriašteľ vodný
  • holubov - holub hrivnák, holub plúžik
  • zo spevavcov - škorec lesklý, pŕhľaviar čiernohlavý, králiček ohnivohlavý, kolibkárik čipčavý, kúdelníčka lužná, strnádka trsťová

 • Druhú skupinu tvoria druhy vtákov, ktoré sa sťahujú predovšetkým v apríli. K týmto druhom patria:
  • brodivcov: bocian bielybocian čierny
  • zo zúbkozobcov - kačica lyžičiarka, kačica chrapkavá, kačica chrapľavá
  • dravcov: kršiak rybožravý, kaňa močiarna, sokol červenonohý
  • močiarnych druhov - kulík riečny, brehár čiernochvostý, kalužiak  červenonohý, kalužiak sivý, šišila bocianovitá
  • krátkokrídlych - sliepočka zelenonohá, chriašteľ bodkovaný
  • kukučka jarabá prilieta z Afriky najmä v priebehu druhej polovice apríla
  • krakľovcov: dudok chochlatý
  • ďatľovcov: jediný sťahovavý druh krutihlav hnedý
  • zo spevavcov - lastovička domová, brehuľa hnedá, trasochvost žltý, vrchárka modrá, svrčiak slávikovitý, trsteniarik pásikový, trsteniarik bahenný, penica čiernohlavá, penica hnedokrídla, penica popolavá, kolibkárik spevavý, slávik červienka, slávik krovinový, slávik modrák, žltochvost domový, žltochvost lesný, skaliarik sivý, drozd plavý, fúzatka trsťová, kanárik poľný, stehlík konopiar, strnádka lúčna

text: Vladimír Slobodník

foto: Roman Slobodník, Vladimír Slobodník, Juraj Žiak