Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Sťahovanie vtákov v septembri

Rubrika: Poradňa 30. 9. 2010 Autor:
Ikona článku Sťahovanie vtákov v septembri

Sťahovanie (migrácie) vtákov na zimoviská prebieha na Slovensku od júla do novembra. V auguste a septembri sa presúvajú do zimovísk najpočetnejšie kŕdle vtákov. A čo je typické pre september? Nuž nie je to jednoduchá odpoveď.

Jednu skupinu tvoria vtáčie druhy, ktoré sa začali sťahovať v júli a najmä v auguste a migračné presuny končia práve v septembri.

K týmto druhom patria:

 • z brodivcov - bocian biely a bocian čierny
 • zo zúbkozobcov - kačica chrapľavá
 • z dravcov - haja tmavá a kaňa popolavá
 • z močiarnych druhov - kulík riečny, kalužiak červenonohý, kalužiak močiarny a brehár čiernochvostý
 • z holubov - hrdlička poľná
 • aj náš jediný zástupca lelkov - lelek lesný
 • z krakľovcov - krakľa belasá a včelárik zlatý
 • z ďatľov jediný sťahovavý druh - krutihlav hnedý
 • zo spevavcov je to najviac druhov, napríklad: brehuľa riečna, trasochvost žltý, slávik modrák, pŕhľaviar červenkastý, svrčiak slávikovitý, svrčiak zelenkavý, trsteniarik škriekavý, trsteniarik bahenný, penica slávikovitá, kolibkárik sykavý, muchár sivý, muchárik bielokrký a strakoš červenochrbtý

Druhú skupinu tvoria vtáčie druhy, ktoré sa začali sťahovať v auguste a migračné presuny končia až v októbri.

K týmto druhom patria:

 • z dravcov - včelár lesný a kaňa močiarna
 • z močiarnych druhov - cíbik chochlatý, pobrežník bojovný, močiarnica mekotavá, hvizdák veľký, kalužiak tmavý, kalužiak perlavý a kalužiak riečny
 • z holubov - holub plúžik
 • zo sov naša najmenšia sovička s "ušami" - výrik lesný
 • zo spevavcov - 2 druhy malých kolibkárikov - kolibkárik čipčavý a kolibkárik spevavý

Tretiu skupinu tvoria vtáčie druhy, ktoré sa začali sťahovať v septembri a migračné presuny končia v októbri.

K týmto druhom patria:

 • zo zúbkozobcov - hus divá, kačica lyžičiarka, kačica chrapkavá, chochlačka vrkočatá a chochlačka sivá
 • z dravcov - haja červená, kaňa sivá a myšiak lesný
 • z kurovitých vtákov - prepelica poľná
 • z močiarnych druhov - chriašteľ vodný, sliepočka zelenonohá a sluka lesná
 • z holubov - holub hrivnák
 • z krakľovcov - dudok chochlatý
 • zo spevavcov je to najviac druhov, napríklad: vrchárka modrá, slávik krovinový, slávik červienka, žltochvost lesný, drozd plavý, trsteniarik pásikový, penica popolavá, penica čiernohlavá, pinka lesná a kanárik záhradný

Štvrtú skupinu tvoria vtáčie druhy, ktoré sa sťahujú najmä v priebehu septembra, hoci viaceré z týchto druhov sa sťahujú už v druhej polovici augusta.

K týmto druhom patria:

 • z dravcov - sokol lastovičiar
 • zo spevavcov je to napríklad: lastovička domová, belorítka domová, ľabtuška lesná, trsteniarik spevavý, penica hnedokrídla a červenák karmínový

.

.

.