Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Sťahovanie vtákov

Rubrika: Poradňa 13. 9. 2011 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Sťahovanie vtákov

Sťahovanie (migrácie) vtákov na zimoviská prebieha na Slovensku od júla do novembra. V auguste sa presúvajú do zimovísk prvé, dalo by sa povedať najteplomilnejšie, druhy vtákov.

Skupina vtáčích druhov, ktoré sa sťahujú najmä v priebehu augusta, hoci niektoré z týchto druhov (napr. kukučka) sa sťahujú už v závere júla. K týmto druhom patria:

Ku skupine vtákov, ktoré sa sťahujú v auguste a migračné presuny končia v septembri patria:

  • z brodivcov - bocian biely a bocian čierny
  • z močiarnych druhov - kulík riečny, kalužiak močiarny, kalužiak sivý, kalužiak červenonohý, kalužiak riečny a hvizdák veľký
  • z dravcov - sokol červenonohý, sokol lastovičiar, kaňa popolavá
  • z holubov - hrdlička poľná
  • aj náš jediný zástupca lelkov - lelek lesný
  • z krakľovcov - krakľa belasá a včelárik zlatý
  • z ďatľov - krutihlav hnedý
  • zo spevavcov je to najviac druhov, napríklad: brehuľa riečna, trasochvost žltý, pŕhľaviar červenkastý, svrčiak slávikovitý, svrčiak zelenkavý, trsteniarik tamaryškový, trsteniarik škriekavý, trsteniarik spevavý, slávik modrák, penica slávikovitá, penica hnedokrídla, kolibkárik sykavý, muchár sivý, muchárik čiernohlavý, červenák karmínový a strakoš červenochrbtý

.

foto: Roman & Vladimír Slobodník

Súvisiace odkazy:

Operencov sa zmocňuje nápadný predodletový nepokoj
Predodletová sviatočná odobierka belorítok

.

.