Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Druhy vtáčích búdok

Rubrika: Poradňa 12. 12. 2011 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Druhy vtáčích búdok

Prieskumným skupinám ponúkame pre inšpiráciu na výrobu vtáčích búdok a kŕmidiel ďalšie zaujímavé informácie.

Obrázok 1Obr. 1 - polobúdka

Vtáčie búdky podľa veľkosti vletových otvorov delíme na polobúdky (Obr. 1) a búdky.

Podľa materiálu, z ktorého sú zhotovené ich delíme na klátikové (Obr. 3, 4) a doskové (Obr. 2, 5).

Aj pri upevňovaní búdok na stromy sa najčastejšie stretávame s dvoma spôsobmi: upevňovanie pomocou drevenej lišty a klincov (Obr. 2) alebo pomocou drôtu (Obr. 3).

V záujme predĺženia životnosti búdok je potrebné ich každý rok, v jesennom období, vyčistiť. Preto je potrebné búdky urobiť tak, aby boli otvárateľné. Najčastejšie je otvárateľná strecha búdky (Obr. 4, 5). Je však možné otvárať aj niektorú z bočných stien, prednú stenu (Obr. 6) alebo jej časť (Obr. 7).

.

Dôležité sú samozrejme aj rozmery búdok a veľkosť vletových otvorov. Je potrebné zohľadniť skutočnosť pre aké druhy vtákov sú búdky určené.

Pri správnej vytvorených a umiestnených búdkach sa môžete dočkať aj takýchto záberov:

.

Súvisiace odkazy:

Vtáčie búdky
Druhová pestrosť na kŕmidlách aj mimo nich
Operení podnájomníci v búdkach
Tip pre vás - Zimné prikrmovanie vtákov
VIDEO - Fascinujúce vtáčie divadlo na kŕmidle

.

.

.