Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Vtáčie búdky

Rubrika: Poradňa 6. 12. 2011 Autor: Pracovný tím programu
Ikona článku Vtáčie búdky

Viaceré prieskumné skupiny si v rámci svojich školských areálov rozvešiavajú vtáčie búdky a kŕmidlá. Prinášame vám niekoľko typov ako postupovať pri ich výrobe.

Vytváranie hniezdnych podmienok patrí u nás k tým najstarším metódam ochrany vtáctva. Zahrnujeme sem činnosti viacerého druhu, predovšetkým je to  inštalácia umelých hniezd. Poznáme množstvo typov umelých hniezd, vrátanie hniezdnych podložiek pre bociany a sovy. Avšak úplne najznámejším druhom umelých hniezd sú nepochybne vtáčiebúdky. Poznáme ich viacej druhov, tu si predstavíme najpoužívanejší typ, tzv. doskovú búdku.

Výroba doskovej búdky môže byť relatívne jednoduchšia a búdka môže byť aj úspešne obsadená napr. sýkorkami, o to viac však musíme dbať na jej kvalitu. Pri výrobe je veľmi  dôležité, aby klince boli zabité zošikma, inak sa môže búdka rýchlo rozpadnúť. Materiál musí byť jednoznačne kvalitný, suché dosky hrubé 2 cm, z jednej strany ohobľované (žiadne vlhké alebo prestarnuté dosky, ani preglejky). Najvhodnejšie drevo je mäkké, smrekové. Pri skladaní búdky dávame dosky ohobľovanou stranou na vonkajšiu stranu búdky, zvnútra búdka nemôže byť hladká, aby mláďatá mohli bez problémov vyliezť k otvoru búdky. Lepšie ako natrieť búdku vodou riediteľnou farbou, je ju naimpregnovať. Okolie vletového otvoru, prípadne aj prednú stranu oplechujeme, ak je v našom lese veľa ďatľov. Paličku pod vletový otvor zásadne nedávame, zbytočne iba vylepší prístup predátorom (napr. lasici, tchorovi, kune). Ochranu búdky pred týmito dravcami zvýšime ak asi 1m pod búdku umiestnime plechový límec, prípadne konáre z ruže alebo z agátu.

Vyvesenie búdky je minimálne tak dôležité ako jej výroba

Fotografia brhlíka vo vtáčej búdkeMláďatá brhlíka v búdke

Niekedy aj kvalitne urobená nemusí byť vždy obsadená tým, čím chceme, ak nie je vhodne situovaná. Keď už máme búdku hotovú a rozmery i tvar sú pre konkrétny druh, skôr než ju vyvesíme, musíme si uvedomiť, kde tento vták žije, aké má potravné a hniezdne nároky. V prvom rade musíme teda nájsť vhodný biotop, ktorý zároveň nebude príliš rušený. Ak vešiame búdku na strom, mal by byť relatívne zdravý a bez spodných konárov, teda bez prístupu predátorom a ľuďom.

Metód ako ju tam umiestniť je viac, najjednoduchšie je však závesnú pozdĺžnu dosku o strom pribiť, prípadne cez vyvŕtané diery prevliecť drôt a búdku uviazať o strom. Drôt by však nemal byť natesno, ale mierne voľný, pričom medzera sa vyplní paličkami. Tie ako bude strom rásť postupne odhnijú a drôt sa do stromu nezaryje. Po určitej dobe ho vymeníme za dlhší. Nech ju už umiestnime na strom akokoľvek, dbáme hlavne o to, aby bola mierne naklonená dopredu a aby strecha bola pokrytá nepremokavým materiálom (ochrana pred dažďom a snehom). Okrem iného, veľmi dôležité je, aby bola otočená zadnou stranou smerom k prevládajúcim vetrom. Najvhodnejšie obdobie na vyvesenie je jeseň a zima. Búdok urobíme toľko a umiestnime ich tak, aby sme ich všetky stihli každý rok v jeseni vyčistiť. Vzdialenosť medzi dvomi búdkami je najmenej 50 metrov. Platí to pre búdky s rovnakým vletovým otvorom. Pri čistení po období hniezdenia si všímame aj stabilnosť búdky, či nie je potrebné ju napríklad lepšie upevniť alebo opraviť strešnú krytinu, obnoviť náter a pod.

            Na výrobu vtáčích búdok sa v súčasnosti už nemôžeme pozerať len ako na detskú činnosť, ako si ju predstavujú až doteraz ešte mnohí ľudia. Je to práve naopak, je to jedna vôbec z najdôležitejších metód ochrany ohrozených a ubúdajúcich druhov vtáctva. Hromadným vyvesovaním vhodných búdok sa posilňujú a vytvárajú stabilné populácie vtákov, ktorých ubúda napríklad aj v dôsledku ničenia ich hniezdnych biotopov.

.

Súvisiace odkazy:

Druhy vtáčích búdok
Druhová pestrosť na kŕmidlách aj mimo nich
Operení podnájomníci v búdkach
Tip pre vás - Zimné prikrmovanie vtákov
VIDEO - Fascinujúce vtáčie divadlo na kŕmidle

.

.

.