Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Sťahovanie vtákov v marci

Rubrika: Poradňa 25. 3. 2011 Autor:
Ikona článku Sťahovanie vtákov v marci

Sťahovanie (migrácie) vtákov zo zimovísk prebieha na Slovensku od marca do mája. V marci sa presúvajú zo zimovísk najotužilejšie druhy vtákov. Čo je typické pre marec?

.

Je to paradoxné, ale marec charakterizujú na jednej strane migrujúce druhy a na druhej strane niektoré druhy už v marci hniezdia alebo začínajú hniezdiť (krkavec čierny, výr skalný, sova lesná, kačica divá, orol kráľovský, orliak morský, volavka popolavá, brhlík lesný). Je tu niekoľko skupín vtákov pre ktoré je typické sťahovanie na sever v priebehu marca. K týmto druhom patria:

  • z potápok: potápka chochlatá
  • zo zúbkozobcov - hus divá, hus siatinná, hus bieločelá, kačica hvízdavá, chochlačka sivá, chochlačka vrkočatá, hlaholka severská
  • z močiarnych druhov - cíbik chochlatý, sluka lesná, kalužiak perlavý, pobrežník bojovný
  • z krátkokrídlych - žeriav popolavý, lyska čierna, chriašteľ vodný
  • z čajok - čajka smejivá, čajka bielohlavá

.

Súvisiace odkazy:

"Matej (24. február) strúha vtáčikom píšťalky..."
Polnočný koncert sovieho vyhukovania
Novoročné holániky krivonosov
VIDEO - Fascinujúce vtáčie divadlo na kŕmidle
Druhová pestrosť na kŕmidlách aj mimo nich
Invázia čížikov v mestách a dedinách
Sťahovanie vtákov v októbri
Sťahovanie vtákov v septembri
.
.