Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

Spravodajca školského programu Na túru s NATUROU

Hniezdenie vtákov – aj v máji

Rubrika: Poradňa 13. 5. 2011 Autor:
Ikona článku Hniezdenie vtákov – aj v máji

Aj keď v máji stále prebieha sťahovanie niektorých druhov vtákov (vlhy, včeláriky, strakoše, trsteniariky, svrčiaky, mucháriky) u väčšiny našich druhov je to obdobie hniezdenia.

Niektoré druhy hniezdiť v máji len začínajú, ale niektoré druhy sú s hniezdením už vo finále, lebo začali hniezdiť už v apríli a niektoré aj v marci a dokonca aj vo februári.

  • Jediným veľkým druhom, ktorý začína hniezdiť už vo februári a hniezdenie končí v apríli a máji je orliak morský
  • Jediným druhom, ktorý hniezdi počas ktoréhokoľvek mesiaca v roku je krivonos smrekový

Skupinu vtákov, ktorá začala hniezdiť už v marci a s hniezdením pokračuje až do mája až júna, najlepšie reprezentujú:

Druhú skupinu tvoria druhy vtákov, ktoré začínajú hniezdiť v apríli a mláďatá vyletujú z hniezd v máji. K týmto druhom patria niektoré spevavce:

U všetkých druhov okrem brhlíka je to často prvé hniezdenie a od mája do júna mávajú, nie každoročne, aj druhé hniezdenie.

Tretiu skupinu tvoria druhy vtákov, ktoré hniezdia tiež v priebehu apríla ale mláďatá vyletujú z hniezd v júni, u niektorých druhov aj neskoršie. K týmto druhom patria napríklad:


Štvrtú skupinu tvoria druhy, ktoré začínajú hniezdiť až v máji a hniezdia až do júla, ojedinele až do augusta. K týmto druhom patria napríklad:

Súvisiace odkazy:

Sťahovanie vtákov v marci
"Matej (24. február) strúha vtáčikom píšťalky..."
Polnočný koncert sovieho vyhukovania
Novoročné holániky krivonosov
VIDEO - Fascinujúce vtáčie divadlo na kŕmidle
Druhová pestrosť na kŕmidlách aj mimo nich
Invázia čížikov v mestách a dedinách
Sťahovanie vtákov v októbri
Sťahovanie vtákov v septembri

.

.

.